Χαρτογράφηση ελληνικής ακαδημαϊκής παρουσίας ΕΛΣΤΑΤ
καθαρισμός φίλτρων
πατήστε μια χώρα για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα...

Χαρτογράφηση ελληνικής ακαδημαϊκής παρουσίας

Χαρτογράφηση και διαδραστική οπτικοποίηση της ελληνικής ακαδημαϊκής δραστηριότητας σε όλο το κόσμο για τα έτη 2008 - 2015.
Τα δεδομένα παρέχονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Ορισμός ακαδημαϊκής παρουσίας

Ως ακαδημαϊκή παρουσία ορίζουμε ότι σε ένα έτος σε μια χώρα υπάρχει συγγραφέας με ελληνικό όνομα ο οποίος έχει γράψει μόνος ή σαν μέρος ομάδας, μια ή περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Για παράδειγμα εάν υπάρχει ένας επιστήμονας ο οποίος έχει γράψει σε ένα έτος δημοσιεύσεις σε δύο χώρες θα μετρήσει ότι είχε δύο παρουσίες, μια σε κάθε χώρα.
Επίσης, αν κάποιος κάνει μια δημοσίευση σε ένα έτος είτε περισσότερες θα μετρήσει σαν μια παρουσία.

Δεδομένα

Για να παραχθεί το τελικό σύνολο δεδομένων έχει γίνει αυτοματοποιημένη συλλογή μεγάλου μέρους επιστημονικών δημοσιεύσεων για τα έτη 2008 - 2015. Στη συνέχεια επιλέχθησαν οι εγγραφές με επιστημονικές δημοσιεύσεις των οποίων ο συγγραφέας έχει ελληνικό όνομα και κάθε δημοσίευση αντιστοιχήθηκε με μια χώρα.

πίσω στο χάρτη

Οπτικοποίηση

Το σύστημα οπτικοποίησης αποτελείται από τρία διαδραστικά γραφήματα.
Χάρτης
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στο χάρτη μια ή περισσότερες χώρες. Τα αποτελέσματα φιλτράρονται με βάση την επιλογή του και το γράφημα του χρόνου ανανεώνεται ώστε να παρουσιάζει τα καινούρια κάθε φορά δεδομένα.
Γράφημα χρόνου
Το γράφημα του χρόνου απεικονίζει τα αθροιστικά δεδομένα της χώρας ή των χωρών που θα επιλέξει κάθε φορά ο χρήστης.
Οριζόντιο ραβδόγραμμα
Το οριζόντιο ραβδόγραμμα απεικονίζει τη κατάταξη των χωρών